Klachten

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij vragen u dan om dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem heeft of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de KNMT-klachtenregeling. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt.

Phone: 0516 - 78 50 82
Fax: info@wesselinkdental.nl
't Oost 8b
8431LJ Oosterwolde