Controle

Het is verstandig om regelmatig uw mond te laten controleren door de tandarts. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen! Een halfjaarlijkse controle bij de tandarts is op iedere leeftijd erg belangrijk. Tijdens een periodiek onderzoek controleert de tandarts uw tanden en kiezen op gaatjes en hij bekijkt of bestaande vullingen en kronen nog goed aansluiten. Tijdens deze controle kijkt de tandarts naar meer dan alleen het gebit. De tandarts kijkt bijvoorbeeld ook of uw tandvlees gezond is. Soms is het nodig om foto's te maken om de gebitssituatie beter te kunnen bepalen. Het beoordelen van de vlakken tussen de tanden en kiezen en onder bestaande vullingen of kronen evenals het kaakbot lukt niet zonder röntgenfoto’s.  Naar aanleiding van de bevindingen tijdens de controle, bepaalt de tandarts of er een vervolgafspraak nodig is bij de tandarts zelf of bij één van de andere specialisten, bijvoorbeeld op het gebied van tandvleesontsteking (de parodontoloog) of beugels (de orthodontist). In sommige gevallen verwijdert de tandarts tijdens de controle tandsteen. Wanneer er veel tandsteen aanwezig is en/of een aanvullende instructie gewenst, dan kan de tandarts u doorsturen voor een afspraak bij de preventie-assistente.

Kosten periodieke controle

De tandartstarieven worden jaarlijks vastgesteld door het NZa en zijn hierdoor bij iedere praktijk hetzelfde. Het kan zijn dat de tandarts tijdens de controle ziet dat er tandsteen weggehaald dient te worden of dat er foto's gemaakt moeten worden. Deze kosten worden apart in rekening gebracht en staan dan ook apart op de factuur. Het is afhankelijk van het pakket bij uw zorgverzekeraar of u de tandartskosten vergoed krijgt. Bekijk uw polis of neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar. 
Voor kinderen tot 18 jaar zitten de kosten voor alle tandheelkundige behandelingen (m.u.v. kroon- en brugwerk en orthodontie) in de basisverzekering.

Phone: 0516 - 78 50 82
Fax: info@wesselinkdental.nl
't Oost 8b
8431LJ Oosterwolde